Quy định và hình thức thanh toán

Nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất: Boduong.net chỉ nhận tiền sau khi khách hàng đã nhận hàng.

-Tại TP.HCM nhân viên giao hàng sẽ nhận tiền khi  khách hàng đã nhận hàng

– Đối với trường hợp khách hàng nhận hàng hóa từ đơn vị chuyển phát nhanh, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt qua đơn vị chuyển phát nhanh.